Električni i elektronski otpad

JKP Šumadija Kragujevac organizuje i sprovodi otkup električnog i elektronskog otpada po ceni od 10,00 din/kg za fizička lica i po ceni od 10,00 din/kg za pravna lica.

Fizička lica mogu svakog radnog dana u periodu od 07:00 do 15:00 časova da pozivom korisničkog centra JKP Šumadija Kragujevac prijave električni i elektronski otpad. Nakon ostavlјanja opštih podataka (ime i prezime, adresa, kontakt telefon) naše ekipe dolaze na kućnu adresu gde vrše merenje prijavlјenog otpada, popunjavaju priznanicu i islaćuju novac u trenutku preuzimanja otpada.

Pravna lica koja poseduju elektronski otpad dužna su da se kao vlasnici opasnog otpada registruju u Agenciji za zaštitu životne sredine. U dogovoru sa JKP Šumadijom 48 sati pre preuzimanja otpada moraju da najave Ministarstvu za zaštitu životne sredine kretanje opasnog otpada uz obavezno popunjavanje Dokumenta o kretanju otpada.

JKP Šumadija Kragujevac svojim vozilom dolazi na adresu pravnog lica i uz Dokument o kretanju otpada preuzima isti.

Dokument o kretanju otpada izrađuje se u 5 primeraka i popunjavaju ga vlasnik otpada, transporter i recikler.