Kvantaško-stočna pijaca je kompleks koji je kultivisan 2002.godine. Zbog svoje veličine od 2.4 ha nalazi se u Industrijskoj zoni grada. Na površini od 1 ha koji čini kvantaška pijaca smešteno je 32 boksa sa pijačnim mestom opremljenim za smeštaj i čuvanje poljoprivrednih proizvoda. Veći deo ovog kompleksa (1.4 ha) služi kao stočna pijaca gde se tradicionalno subotom i verskim i državnim praznicima obavlja prodaja stoke.

            Upravnik Kvantaške i stočne pijace je Andreja Radosavljević.