Slide background

ДОБРОДОШЛИ

Slide background

ВЕСТИ

најновије вести и активности

на једном месту

Анализа исправности намирница на пијаци Центар

Акција уклањања кабастог отпада

Ретроспектива радова на реконструкцији пијаце "Бубањ" у улици Светозар Марковић

Фарбање и замена штафни на парковским клупама

Прикупљање, превоз и збрињавање напуштених паса

Набављен нов булдожер за рад на депонији

24. јул 2019.

30. јул 2019.

31. јул 2019.

02. август 2019.

06. август 2019.

07. август 2019.

Вести

Најновије вести на једном месту.

Возни парк ЈКП Шумадија Крагујевац богатији је за још једно возило.

...

„На територији града Крагујевца Служба зоохигијене ЈКП Шумадија Крагујевац врши прикупљање, превоз и збрињавање напуштених паса, преузима псе од познатих власн...

У оквиру редовног програма одржавања парковске галантерије у протеклом периоду радници Сектора зеленила вршили су фарбање и замену поломљених и дотрајалих гред...

Сектор чистоће

Сектор чистоће

Основна делатност Сектора Чистоћа је обављање комуналних делатности у складу са Законом о комуналним делатностима, Законом о управљању отпадом и Статутом предузећа...

ДЕТАЉНИЈЕ

Сектор зеленила

Сектор зеленила

ЈКП „Зеленило“ Крагујевац је јавно комунално предузеће за производњу и продају биљног материјала и пружање услуга из области пејзажне архитектуре...

ДЕТАЉНИЈЕ
Сектор нискоградње

Сектор нискоградње

Сектор Нискоградње бави се пословима изградње и одржавања путева и улица, као и пословима  којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја...

ДЕТАЉНИЈЕ
Сектор гробаља

Сектор гробаља

У делатности погребних и сродних услуга, Одлуком Скупштине града Крагујевца број 351455/8902 од 09.11.1989. године делатност је организована оснивањем...

ДЕТАЉНИЈЕ

Сектор пијаца

Сектор пијаца

Одлуком Скупштине града Крагујевца дана 29.04.1997. године основано је предузеће ЈКП ''Градске тржнице'' Крагујевац које делатност обавља у градским насељима...

ДЕТАЉНИЈЕ
Сектор паркинга

Сектор паркинга

За потребе обављања комуналне делатности контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, као и за послове уклањања непрописно паркираних возила...

ДЕТАЉНИЈЕ

Мисија, визија и циљеви

Предузеће своју мисију сагледава у континуираном и квалитетном обављању поверених делатности...

ДЕТАЉНИЈЕ

Стратегија

Покретач и учесник привредног развоја Крагујевца и Шумадије, препознатљиво по квалитету услуга и у сталном дијалогу...

ДЕТАЉНИЈЕ

24/7 Подршка

Услужни контакт центар
БЕСПЛАТНА ЛИНИЈА
0800 350 034

ДЕТАЉНИЈЕ

Кратка историја

Комунално јавно предузеће „Чистоћа" Крагујевац основано је 1954. године и као такво пословало је све до 1973. године. У овом периоду од оснивања до шездесетих година за изношење смећа коришћена је колска запрега, а смеће је чишћено ручно и сакупљано у дрвена корита. Одвожење смећа је вршено једном недељно и то у главној улици, док су се други делови града, првенствено ужи, чистили повремено...

Image