Image
Odlukom Skupštine grada Kragujevca dana 29.04.1997. godine osnovano je preduzeće JKP “Gradske tržnice” Kragujevac koje delatnost pijačnih usluga obavlja u gradskim naseljima: Centar, Bubanj, Erdoglija, Stanovo, Aerodrom, Bagremar, Bresnica i na lokaciji Kvantaške i stočne pijace u Industrijskoj zoni u Kragujevcu.

Preduzeće JKP “Gradske tržnice” Kragujevac osnovano je i posluje u cilju obezbeđivanja trajnog obavljanja komunalne delatnosti održavanja pijaca i pružanja usluga na njima na teritoriji grada Kragujevca u skladu sa Zakonom i Odlukom o pijacama u cilju zadovoljenja potreba korisnika usluga.

Zgrada poslovnih usluga JKP “Gradske tržnice” Kragujevac svrstava se u kulturno dobro grada Kragujevca o čijem očuvanju i zaštiti brine “Zavod za zaštitu spomenika kulture” Kragujevac.
 
Od 03.01.2019. godine u postupku statusne promene pripajanja posluju u okviru JKP Šumadija Kragujevac kao Sektor pijaca.
 
Osnovna delatnost Sektora pijaca je trgovina na malo, odnosno izdavanje pijačnog prostora – pijačnih tezgi, pijačnih mesta, adaptiranih pijačnih mesta i lokala radi prodaje robe (prehrambene i neprehrambene) na malo i bokseva i kaveza radi prodaje na veliko prehrambene robe.
 

Sektora pijaca svoju delatnost obavlja na 9 pijaca u gradu.

Rukovodilac Sektora pijaca je Ana Vujičić, dipl. ecc.            

 e-mail: ana.vujicic@jkpsumadija.rs