Image
Više informacija o redu vožnje, autobuskim linijama i EKG karticama možete dobiti na https://www.kgbus.rs/
     
Gradska agencija za saobraćaj doo formirana je 29.04.2011.godine Odlukom Skupštine grada Kragujevca i pravni je sledbenik Agencije za turizam i saobraćaj.
 
Osnovna delatnost preduzeća je organizacija i upravljanje sistemom javnog transporta putnika na teritoriji grada Kragujevca, kao i organizacija i prevoz osoba sa invaliditetom (OSI) specijalizovanim vozilom.
 
Javni transport putnika na teritoriji grada Kragujevca organizovan je na mreži koja se sastoji od 34 linije (21 gradske i 13 prigradskih linija) na kojima saobraća 68 vozila.
 
Javni transport putnika organizovan je po modelu sistema javnog transporta putnika sa ograničenom konkurencijom, u kojem se dodela eksluznivnih prava (sa određenim rokom važenja) vrši na osnovu tenderske procedure, koja je otvorena za sve zainteresovane operatere koji se nadmeću za delove mreže sistema u okviru javne nabavke. Sa gledišta organizacije, funkcionisanja i upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Kragujevcu, postoje tri ključna aktera-subjekta:
 
  • Organi grada Kragujevca,
  • JKP Šumadija Kragujevac - Sektor javnog transporta putnika
  • Operatori – prevoznici kojima je povereno obavljanje dela komunalne delatnosti.

Od 30.12.2019. godine u postupku statusne promene pripajanja Gradska agencija za saobraćaj doo posluje u okviru JKP Šumadija Kragujevac kao Sektor javnog transporta putnika.

U nadležnosti Sektora javnog transporta putnika su:

  • Služba saobraćaja
  • Služba korisničkog servisa

Rukovodilac Sektora javnog transporta putnika je Aleksandar Popović, dipl.inž. saobraćaja

 е-mail: aleksandar.popovic@jkpsumadija.rs