Zelena pijaca „Centar“ zauzima najreprezentativniji prostor u sklopu Miloševog venca, odnosno starog gradskog jezgra i predstavlja vredno arhitektonsko nasleđe zbog čega je proglašena kulturnim dobrom grada Kragujevca. O njenom očuvanju i zaštiti brine Zavod za zaštitu spomenika kulture Kragujevac. Površine je 1442 m², kapaciteta 372 tezge i preko 30 lokala. U sastavu se nalazi i mlečni paviljon koji raspolaže sa 24 rashladne vitrine.


Upravnik Zelene pijace "Centar" je Jelena Ratinac.

Image