Pijaca „Stanovo“ nalazi se u istoimenom naselju na površini od 6.42 ara sa kapacitetom 30 pijačnih tezgi na kojima se vrši prodaja mešovite robe i poljoprivrednih proizvoda.