Sektor niskogradnje

Image

Sektor niskogradnje bavi se poslovima izgradnje i održavanja ulica i puteva, poslovima kojima se obezbeđuje nesmetano i bezbedno odvijanje saobraćaja, kao i poslovima održavanja i postavljanja javne rasvete na teritoriji grada Kragujevca, što podrazumeva:

     •  Redovno održavanje ulica i puteva;
     •  Održavanje ulica i puteva u zimskom periodu;
     •  Rehabilitaciju i održavanje ulica nakon elementarnih nepogoda;
     •  Redovno održavanje saobraćajne opreme i signalizacije na ulicama i putevima;
     •  Označavanje puteva i ulica vertikalnom signalizacijom i obeležavanje horizontalnom saobraćajnom signalizacijom;
     •  Održavanje opštih i posebnih parkirališta
     •  Održavanje i postavljanje javne rasvete.

Tokom 2019. i 2020. godine nabavljena je nova mehanizacija za potrebe Sektora čime je poboljšana efikasnost i kvalitet radova na izgradnji i održavanju putne infrastukture.

Rukovodilac Sektora niskogradnje je Marko Radisavljević, dipl.ing.građevinarstva

 e-mail: marko.radisavljevic@jkpsumadija.rs

Image