Direktor
Nemanja Dimitrijević, dipl.ecc.

Izvršni direktori:

Izvršni direktor opštih i administrativnih poslova
Dušan Petković, dipl.pravnik


Izvršni direktor sektora prodaje i marketinga
Ljiljana Tirnanić, dipl.ing.agr.


Izvršni direktor sektora finansija i računovodstva


Izvršni direktor sektora logistike
Nebojša Vidović, dipl.mas.ing.


Izvršni direktor sektora usluga
Dr Andreja Ilić, doktor tehničkih nauka


Nadzorni odbor:

Dragan Marisavljević – predsednik
Rođen 27.09.1954. godine. Diplomirao na Ekonomskom fakultetu u Kragujevcu - diplomirani ekonomista

Zaposlenje:

 • do 1993.godine - Filip Kljajić, poslovi nabavke uvoza i vodio operativnu pripremu
 • od 1993. do 2001.godine - obavljao fukciju direktora Studentskog centra
 • od 2001. do 2009.godine - direktor motela Košuta, direktor Agroservisa i vlasnik restorana
 • od 2009.godine i dalje - koordinator u JP Srbija gas


Radosav Matić – član
Rođen 20.10.1951. godine. Diplomirao na Mašinskom fakultetu u Kragujevcu - diplomirani mašinski inženjer

Zaposlenje:

 • od 1975 do 1975.godine - Fabrika automobila Zastava
 • od 1978. do 2001.godine - Zastava promet doo
 • od 2001. do 2003.godine - DP Remont Kragujevac
 • od 2003. do 2005.godine - Nikom Kragujevac
 • od 2005. do 2005.godine - Moto-Gama Beograd
 • od 2005. do 2013.godine - JKP Niskogradnja
 • od 2013. do 2015.godine - DOO Biznis inovacioni centar
 • od 2015. do 2016.godine - JKP Čistoća Kragujevac


Marija Nikolić - član
Rođena 15.06.1980. godine. Diplomirala na Prirodno matematičkom fakultetu u Kragujevcu -diplomirani biolog-ekolog

Zaposlenje:

 • od 2007. do 2014.godine - JKP Čistoća Kragujevac, ekolog
 • od 2014.godine do marta 2019. - JKP Čistoća Kragujevac, rukovodilac službe deponovanja otpada
 • mart 2019. i dalje – JKP Šumadija Kragujevac– Rukovodilac sektora čistoće