Pijaca Aerodrom izgrađena je 2008.god i nalazi se u istoimenom naselju. Najsavremeniji pijačni objekat površine 3450 m², kapaciteta 89 tezgi, 36 lokala i opremljenim mlečnim paviljonom koji zadovoljava sve visoke kriterijume sanitarno-tehničkih uslova rada sa 9 rashladnih vitrina.

            Upravnik pijace Aerodrom je Vesna Lazović.