Image
Osnovna delatnost Sektora parkinga je:

     • upravljanje i korišćenje javnih garaža i prostora za parkiranje na teritoriji grada Kragujevca
     • uklanjanje nepropisno parkiranih vozila koja ometaju pešački i kolski saobraćaj i opterećuju javne površine
     • drugi poslovi koji se odnose na rad parkirališta

U nadležnosti Sektora parkinga su:

     • Služba opštih parkirališta
     • Služba posebnih parkirališta
     • Služba odnošenja i blokiranja nepropisno parkiranih vozila

JKP Šumadija Kragujevac je u oktobru 2019. godine započelo sa izgradnjom prve nadzemne višeetažne blokovske garaže na lokaciji posebnog parkirališta ul. Kneza Miloša (iza poslastičarnice „Srce“).

Garaža će imati 200 parking mesta, od kojih je tri predviđeno za osobe sa invaliditetom, kao i mesto za punjenje električnih automobila.

Ovo je ekološka garaža jer poseduje energetski efikasna rešenja, pa će pored mesta za punjenje električnih automobila posedovati i solarne panele, koji će proizvoditi energiju neophodnu za rad garaže.


Rukovodilac Sektora parkinga je Gordana Todorović, dipl.ing. informatike.

 e-mail: gordana.todorovic@jkpsumadija.rs   e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs

Image