Služba održavanja drvoreda i sadnica obavlja poslove sadnje i održavanja drvorednih sadnica u gradu, daje predloge za formiranje novih drvoreda i popunu starih, kontrolu postojećeg stanja sa predlogom agrotehničkih mera za zaštitu, orezivanje i sanitarnu seču, kao i postavljanje, održavanje, demontiranje i popravku parterne galanterije.

Tokom 2019. godine posađeno je ukupno 808 komada drvorednih sadnica različitih vrsta. Ovim sadnicama izvršena je popuna postojećih drvoreda, kao i sadnja i formiranje novih.

U 2020. godini započelo se sa popunom postojećih drvoreda sa 99 komada drvorednih sadnica a za jesen je planirana sadnja još 506 komada.
U okviru ove Službe vrši se i održavanje parkovskih klupa i stolova u smislu zamene oštećenih i polomljenih drvenih gredica kao i farbanje drvenih gredica i metalne konstrukcije – ramova.


Rukovodilac Službe održavanja drvoreda i sadnica je Violeta Maksimović Jevremović.