Služba podizanja i održavanja cvetnih površina bavi se sadnjom i održavanjem cvetnih površina, alpinetuma, ružičnjaka i šiblja po gradu.

     U toku 2018.godine, u gradu je zasađeno 86.300 komada cvetne rasade i to 49.300 komada u prolećnoj i 37.000 komada u jesenjoj sezoni.

     U okviru ove službe vrši se održavanje ružičnjaka na površini od 1.243,32 m², održavanje šiblja na površini od 19.942,68  m² i sadnja i održavanje cvetnih površina na prostoru od 1.811,54  m².


Rukovodilac službe podizanja i održavanja cvetnih površina je Gordana Petronijević.