U korisničkom servisu Sektora javnog transporta putnika obavljaju se sledeći poslovi:

  • izrada personalizovanih kartica i dopuna istih za fizička i pravna lica,
  • prodaja i dopuna nepersonalizovanih kartica,
  • prodaja redova vožnje i potvrda o ceni karte,
  • pružanje informacija korisnicima usluga i prijem i rešavanje reklamacija
Rukovodilac Službe korisničkog servisa je Marina Milosavljević.