Služba javne higijene obavlja poslove:
  • održavanja čistoće javnih površina (redovan program) što podrazumeva čišćenje saobraćajnica, trotoara, platoa, staza, zelenih površina, kao i drugih površina po naseljima,
  • odvođenje atmosferskih voda - sistem za prikupljanje i odvođenje atmosferskih voda čine ulični kanali, kanalske rešetke, slivnici, cevovodi i šahte kišne kanalizacije...
  • uklanjanje novonastalih deponija smeća i ostalog otpada sa javnih površina po nalogu nadzornog organa i zahtevu Komunalne inspekcije,
  • pranje ulica po završetku rada zimske službe i redovno (noćno) pranje ulica,
  • jesenje pranje ulica,
  • dodatno održavanje (podrazumevaju se oni radovi koji ne spadaju u redovan plan ali su od interesa za Grad),
  • održavanje javnih toaleta,
  • zimska služba. 
     Rukovodilac službe javne higijene je Bojan Vlašković.