Image
Osnovna delatnost Sektora čistoća je obavljanje komunalnih delatnosti u skladu sa Zakonom o komunalnim delatnostima, Zakonom o upravljanju otpadom i Statutom preduzeća, a to su:
  • sakupljanje komunalnog otpada, njegovo odvoženje, tretman i bezbedno odlaganje, kao i selekcija sekundarnih sirovina, njihovo skladištenje i tretman;
  • održavanje čistoće na površinama javne namene (čišćenje i pranje asfaltiranih, betonskih, popločanih i drugih površina javne namene, prikupljanje i odvoženje komunalnog otpada sa tih površina, održavanje i pražnjenje posuda za otpatke na površinama javne namene. kao i održavanje javnih česmi, fontana i toaleta);
  • delatnost zoohigijene (hvatanje, zbrinjavanje, veterinarska nega i smeštaj napuštenih i izgubljenih pasa i mačaka u prihvatilište za životinje, kontrola i smanjenje populacije napuštenih pasa i mačaka);
  • dimničarske usluge (čišćenje i kontrola dimovodnih i ložnih objekata i uređaja i ventilacionih kanala i uređaja);
  • sakupljanje i transport opasnog otpada (otpadnih akumulatora, električnog i elektronskog otpada);
        Rukovodilac Sektora čistoće je Marija Nikolić, dipl.biolog-ekolog

 е-mail: marija.nikolic@jkpsumadija.rs