Centralizovana javna nabavka - 9/20-O - Usluge mobilne telefonije

 

17.07.2020.

Odluka o dodeli ugovora

 

Napomena: Javnu nabavku je sprovela Gradska uprava za javne nabavke kao Telo za centralizovane javne nabavke.

Ovo je prvi dokument koji mi objavljujemo za ovu javnu nabavku.