Javna nabavka male vrednosti - 24/20-M - Usluge popravki i održavanja šasije „DAF“