Služba nadzora i održavanja parkova obavlja poslove na održavanju i uređenju parkova i park šuma, održavanje zelenih površina, sadnja cvetnih površina, nega i održavanje drvoreda i drugi poslovi iz oblasti hortikulturnog uređenja parkova.

Parkovi i park šume koji ulaze u nadležnost Službe su:

  • Veliki park
  • Mali park
  • Kreativni park
  • Spomen park
  • Park Ilina voda
  • Pivarski park
  • Park jezero u Šumaricama
  • Kompleks prostor oko jezera Bubanj 

Rukovodilac Službe nadzora i održavanja parkova je Biljana Tonić