Pijaca „Stanovo“ postavljena je na površini od 6,42 ara u naselju Stanovo sa kapacitetom od 30 pijačnih tezgi na kojima se vrši prodaja poljoprivrednih proizvoda i mešovite robe.


Upravnik pijace „Stanovo“ je Dejan Samailović.