Oglasi

Oglas

  

- Datum licitacije: 29.05.2024. u 12.00h - "Depo" JKP Šumadija Kragujevac, Lepenički bulevar bb

Javna licitacija za prodaju odbačenih, havarisanih i drugih vozila koja vlasnici nisu preuzeli a koja su uklonjena od strane JKP Šumadija Kragujevac po nalogu nadležnih državnih organa i organa lokalne samouprave.

Javni poziv

Datum objave: 20.05.2024.

- Datum licitacije: 28.05.2024. u 13:00 č - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na  "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 20.05.2024.

- Datum licitacije: 28.05.2024. u 11:00 č - na pijaci "Centar" ul. Vuka Karadžića 2

Јavna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Centar"

Oglas

Datum objave: 20.05.2024.

 - Datum licitacije: 24.05.2024. u 11:45 č - na pijaci "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 17.05.2024.

 - Datum licitacije: 24.05.2024. u 11:30 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave: 17.05.2024.

 - Datum licitacije: 24.05.2024. u 11:15 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" - poljoprivredni proizvodi

Oglas

Datum objave: 17.05.2024.

 - Datum licitacije: 24.05.2024. u 11:00 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" - zanatsko neprehrambeni proizvodi

Oglas

Datum objave: 17.05.2024.

 - Datum licitacije: 24.05.2024. u 10:00 č - na pijaci "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 17.05.2024.

- Datum licitacije: 27.05.2024. u 10.00h - na pijaci "Kvantaš" ul. Skladišni centar bb Kragujevac

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Kvantaš"

Oglas

Datum objave: 17.05.2024.

- Datum licitacije: 23.05.2024. u 11.00 č - na pijaci "Aerodrom" ul. Svetogorska br. 4

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom"

Оглас

Datum objave: 17.05.2024.

- Datum licitacije: 29.04.2024. u 13:30 č - na pijaci "Aerodrom" ul. Svetogorska br. 4

Javna licitacija za poslovni prostor u okviru pijaca.

Oglas

Datum objave: 23.04.2024.

- Datum licitacije: 26.04.2024. u 13:00 č - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na  "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 18.04.2024.

- Datum licitacije: 26.04.2024. u 10.00h - na pijaci "Kvantaš" ul. Skladišni centar bb Kragujevac

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Kvantaš"

Oglas

Datum objave: 18.04.2024.

- Datum licitacije: 25.04.2024. u 11:45 č - na pijaci "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Оглас

Datum objave: 16.04.2024.

- Datum licitacije: 25.04.2024. u 11:30 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj"

Оглас

Datum objave: 16.04.2024.

- Datum licitacije: 25.04.2024. u 11:15 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" - poljoprivredni proizvodi

Оглас

Datum objave: 16.04.2024.

- Datum licitacije: 25.04.2024. u 11:00 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" - zanatsko neprehrambeni proizvodi

Оглас

Datum objave: 16.04.2024.

- Datum licitacije: 24.04.2024. u 11.00 č - na pijaci "Aerodrom" ul. Svetogorska br. 4

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Aerodrom"

Оглас

Datum objave: 16.04.2024.

- Datum licitacije: 24.04.2024. u 10:00 č - na pijaci "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Јavna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Оглас

Datum objave: 16.04.2024.

- Datum licitacije: 28.03.2024. u 13:30 č - na pijaci "Aerodrom" ul. Svetogorska br. 4

Javna licitacija za poslovni prostor u okviru pijaca.

Oglas

Datum objave: 21.03.2024.

- Datum licitacije: 28.03.2024. u 11:00 č - na pijaci "Centar" ul. Vuka Karadžića 2

Јavna licitacija za davanje u zakup pijačnog prostora i pijačne opreme na pijaci "Centar"

Oglas

Datum objave: 21.03.2024.

- Datum licitacije: 27.03.2024. u 13:00 č - "Šarena" pijaca - Beogradska 30b

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na  "Šarenoj" pijaci

Oglas

Datum objave: 21.03.2024.

- Datum licitacije: 27.03.2024. u 11:45 č - na pijaci "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bresnica"

Oglas

Datum objave: 20.03.2024.

- Datum licitacije: 27.03.2024. u 11:30 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Bubanj"

Oglas

Datum objave: 20.03.2024.

- Datum licitacije: 27.03.2025. u 11:15 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" - polјoprivredni proizvodi

Oglas

Datum objave: 20.03.2024.

- Datum licitacije: 27.03.2024. u 11:00 č - pijaca "Bubanj" - Svetozara Markovića 73

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Stanovo" - zanatsko neprehrambeni proizvodi

Oglas

Datum objave: 20.03.2024.

- Datum licitacije: 27.03.2024. u 10:00 č - na pijaci "Erdoglija" - Kopaonička 3A

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Erdoglija"

Oglas

Datum objave: 20.03.2024.

- Datum licitacije: 26.03.2024. u 10.00h - na pijaci "Kvantaš" ul. Skladišni centar bb Kragujevac

Javna licitacija za davanje u zakup prostora i pijačne opreme na pijaci "Kvantaš"

Oglas