Sektor pijaca

Image
U cilju zadovoljenja potreba korisnika usluga Sektor pijaca obezbeđuje kontinuirano obavljanje komunalne delatnosti održavanja pijaca i pružanja usluga na njima na teritoriji grada Kragujevca, a u skladu sa Zakonom i Odlukom o pijacama.

Osnovna delatnost Sektora pijaca je trgovina na malo, odnosno izdavanje pijačnog prostora – pijačnih tezgi, pijačnih mesta, adaptiranih pijačnih mesta i lokala radi prodaje robe (prehrambene i neprehrambene) na malo i bokseva i kaveza radi prodaje na veliko prehrambene robe.

Sektor pijaca svoju delatnost obavlja na 8 lokacija u gradu:

  1. Zelena pijaca „Centar“ – Ulica Vuka Karadžića br.2
  2. Pijaca „Aerodrom“ – Ulica Svetogorska br.4
  3. Robna „Šarena“ pijaca – Ulica Beogradska br.30v
  4. Kvantaška i stočna pijaca – Ulica Skladišni centar bb
  5. Pijaca „Bubanj“ – Ulica Svetozara Markovića br.73
  6. Pijaca „Erdoglija“ – Ulica Kopaonička br.3A
  7. Pijaca „Bresnica“ – Ulica Radomira Bugarskog bb
  8. Pijaca „Stanovo“ – Ulica Kraljevačkog bataljona bb

Zgrada zelene pijace „Centar“ svrstava se u kulturno dobro grada Kragujevca o čijem očuvanju i zaštiti brine „Zavod za zaštitu spomenika kulture'' Kragujevac. U maju 2020. godine započelo se sa radovima na rekonstrukciji, adaptaciji i sanaciji zelene pijace „Centar“.

Rukovodilac Sektora pijaca je Nebojša Vidović, dipl. maš. inž.            

e-mail: nebojsa.vidovic@jkpsumadija.rs
Image