Sektor javnog transporta putnika

Image
Više informacija o redu vožnje, autobuskim linijama i EKG karticama možete dobiti na https://www.kgbus.rs/
     
Gradska agencija za saobraćaj doo formirana je 29.04.2011.godine Odlukom Skupštine grada Kragujevca i pravni je sledbenik Agencije za turizam i saobraćaj.
 
Osnovna delatnost preduzeća je organizacija i upravljanje sistemom javnog transporta putnika na teritoriji grada Kragujevca, kao i organizacija i prevoz osoba sa invaliditetom (OSI) specijalizovanim vozilom.
 
Javni transport putnika na teritoriji grada Kragujevca organizovan je na mreži koja se sastoji od 34 linije (21 gradske i 13 prigradskih linija) na kojima saobraća 68 vozila.
 
Javni transport putnika organizovan je po modelu sistema javnog transporta putnika sa ograničenom konkurencijom, u kojem se dodela eksluznivnih prava (sa određenim rokom važenja) vrši na osnovu tenderske procedure, koja je otvorena za sve zainteresovane operatere koji se nadmeću za delove mreže sistema u okviru javne nabavke. Sa gledišta organizacije, funkcionisanja i upravljanja sistemom javnog gradskog i prigradskog transporta putnika u Kragujevcu, postoje tri ključna aktera-subjekta:
 
  • Organi grada Kragujevca,
  • JKP Šumadija Kragujevac - Sektor javnog transporta putnika
  • Operatori – prevoznici kojima je povereno obavljanje dela komunalne delatnosti.

Od 30.12.2019. godine u postupku statusne promene pripajanja Gradska agencija za saobraćaj doo posluje u okviru JKP Šumadija Kragujevac kao Sektor javnog transporta putnika.

U nadležnosti Sektora javnog transporta putnika su:

  • Služba saobraćaja
  • Služba korisničkog servisa
Tokom 2018. godine otpočeo je proces modernizacije javnog gradskog prevoza putnika. Uvećan je broj polazaka, vozila su klimatizovana, uveden je elektronski sistem naplate karata, kao i novi sistem informisanja korisnika u Javnom prevozu (video nadzor, Wi – Fi, brojači, zvučna i vizuelna najava stajališta).

Od 25. maja 2020. godine omogućeno je korisnicima gradskog prevoza da dobiju novu ili produže staru eKG karticu samo sa ličnom kartom. Unapređenje usluge nastalo je integracijom informacionog sistema JKP Šumadija Kragujevac i Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu. Omogućen je pristup informacijama iz četiri velike državne baze:

     •  Nacionalne službe za zapošljavanje,
     •  Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja,
     •  PIO fonda i
     •  Ministarstva unutrašnjih poslova.

Nakon proverenog statusa korisnika javnog prevoza u bazama, automatski se vrši produžetak prava na korišćenje eKG kartice za prevoz.

Rukovodilac Sektora javnog transporta putnika je Miloš Ćuić, dipl. menadžer

 е-mail: milos.cuic@jkpsumadija.rs
  

Image