Sektor parkinga

Image
Osnovna delatnost Sektora parkinga je:

     • upravljanje i korišćenje javnih garaža i prostora za parkiranje na teritoriji grada Kragujevca
     • uklanjanje nepropisno parkiranih vozila koja ometaju pešački i kolski saobraćaj i opterećuju javne površine
     • drugi poslovi koji se odnose na rad parkirališta

U nadležnosti Sektora parkinga su:

     • Služba opštih parkirališta
     • Služba posebnih parkirališta
     • Služba odnošenja i blokiranja nepropisno parkiranih vozila

Od 1. decembra 2020. god. u okviru Sektora parkinga počela je sa radom prva nadzemna višeetažna blokovska garaža na lokaciji posebnog parkirališta u ul. Kneza Miloša.

Sa 200 parking mesta, od kojih je 3 predviđeno za punjenje električnih automobila i 10 parking mesta za osobe sa invaliditetom, ovaj ekološki objekat, izgrađen po savremenim standardima poseduje solarne panele koji obezbeđuju potrebnu energiju za rad garaže.

Rukovodilac Sektora parkinga je dr Gordana Todorović, dipl.ing. informatike.
 

 e-mail: gordana.todorovic@jkpsumadija.rs   e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs

Image