U okviru Službe saobraćaja obavljaju se sledeći poslovi:

  • Kontrola rada i izvršenja ugovornih obaveza operatera (prevoznika),
  • Kontrola voznih isprava putnika, kao i kontrola računopolagača u vozilima javnog transporta putnika,
  • Izrada redova vožnji za gradski i prigradski prevoz,
  • Pružanje informacija korisnicima o redu vožnje,
  • Dispečerski poslovi: praćenje vozila u realnom vremenu, komunikacija sa operaterima, intervencija u vezi poremećaja u redu vožnje i dr.
  • Kontrola ispravnosti i raspoloživosti opreme u vozilima i dr.
Rukovodilac Službe saobraćaja je Marina Živojinović dipl.inž.maš.