U korisničkom servisu Sektora javnog transporta putnika obavljaju se sledeći poslovi:

     •  izrada personalizovanih kartica i dopuna istih za fizička i pravna lica,
     •  prodaja i dopuna nepersonalizovanih kartica,
     •  prodaja redova vožnje i potvrda o ceni karte,
     •  pružanje informacija korisnicima usluga i prijem i rešavanje reklamacija

Personalizovana eKG kartica izdaje se na ime korisnika, sadrži lične podatke i fotografiju radi vuzuelne kontrole i nije prenosiva na drugog korisnika. Personalizovana kartica može se izraditi samo u korisničkom servisu Sektora javnog transporta putnika (kod Krsta).

Cena izrade personalizovane kartice je 300 dinara.

Nepersonalizovana eKG kartica se može kupiti na svakom prodajnom mestu po ceni od 250 dinara i dopunjavati željenim iznosom kredita koji će se trošiti svaki put kada otkucate karticu. Iznos sa kartice može se koristiti bilo kada, nakon uplate bez vremenskog ograničenja.

Od 01.03.2020. godine, u vozilima javnog prevoza u primeni je „grupna karta“. Jednom nepersonalizovanom eKG karticom može se validirati i do 15 korisnika.

Dnevne vremenske eKG kartice se mogu kupiti na svim eKG prodajnim mestima po ceni od 40 dinara i važe 90 dana od datuma kupovine.Postoje 3 tipa ovih karata:

     •  Jednodnevna vremenska karta važi 24 sata od momenta prvog validiranja za neograničeni broj vožnji u tom vremenskom intervalu i dopunom od 200 dinara.
     •  Trodnevna vremenska karta važi 72 sata od momenta prvog validiranja za neograničeni broj vožnji u tom vremenskom intrvalu i dopunom od 550 dinara.
     •  Petodnevna vremenska karta važi 120 sati od momenta prvog validiranja za neograničeni broj vožnji u tom vremenskom intervalu i dopunom od 700 dinara.

Karta kupljena kod vozača je individualna karta za jednu vožnju koja se prodaje kod vozača. Cena ove karte je 150 dinara.

Korisnicima javnog transporta putnika omogućeno je plaćanje vožnje Mastercard (Pay Pass) platnom karticom. Cena karte koja se plaća na ovaj način iznosi 79 dinara.


Rukovodilac Službe korisničkog servisa je Marina Milosavljević.