Služba javne higijene obavlja poslove održavanja čistoće javnih površina koji su regulisani Odlukama Skupštine grada Kragujevca i Programom rada JKP Šumadija Kragujevac i to:

 • Održavanje čistoće javnih površina što podrazumeva čišćenje saobraćajnica, trotoara, platoa, staza, zelenih površina, kao i drugih površina po naseljima;
 • Uklanjanje novonastalih deponija smeća i ostalog otpada sa javnih površina po nalogu Nadzornog organa i zahtevu Komunalne inspekcije;
 • Postavljanje, pražnjenje i održavanje korpica za sitan otpad;
 • Pranje ulica po završetku rada zimske službe i redovno (noćno) pranje ulica;
 • Jesenje pranje ulica;
 • Dodatno održavanje - podrazumevaju se oni radovi koji ne spadaju u redovan plan ali su od interesa za Grad, a obavljaju se prilikom održavanja privrednih, sportskih, kulturnih, državnih, verskih, političkih i drugih skupova i manifestacija pre, u toku i po završetku događaja, a prema potrebi i u tri smene;
 • Održavanje javnih toaleta;
 • Zimska služba;
 • Uklanjanje plakata i postera sa mesta na kojima nije dozvoljeno plakatiranje i po nalogu Komunalne inspekcije;
 • Ručno i mašinsko pranje vodom javnih površina (kolovoza, trotoara, pešačkih staza, pešačkih zona, platoa, trgova i parking prostora). Ručno pranje se obavlja na terenima koji su nepristupačni za mašinsko pranje ili bi mašinskim pranjem mogla da se ugrozi bezbednost prolaznika, oštete izlozi, fasade, automobili i slično;
 • Prevoz tehničke vode obavlja se po zahtevu kupca i naplaćuje se po cenovniku JKP Šumadija Kragujevac, a u slučaju elementarnih nepogoda može se vršiti i prevoz pijaće vode uz potvrdu o njenoj ispravnosti od strane Instituta za javno zdravlje.

     Rukovodilac službe javne higijene je Bojan Vlašković.