Обавештење за куповину станарских карата

Од 23.3.2020. године наши суграђани куповину станарских карата могу извршити уплатом на текући рачун 170-30009974000-36 код UniCredit банке уз обавезно навођење у позиву на број регистрације возила.

Уколико странка у позиву на број не упише или погрешно упише податке за регистрацију возила, систем неће препознати уплату.