Успешно реализован пројекат едукације деце на тему рециклаже

Током марта, априла и маја месеца одржане су едукативне радионице на тему рециклаже на којима су учествовала деца из свих предшколских установа на територији Крагујевца  (18 приватних и 15 државних вртића).

У акцији под називом “Планета нас моли – Рециклирај, отпад ме боли!“ учествовало је 1.050 деце, која су се кроз интерактивну комуникацију, предавања, игру, промо филм и штампане брошуре (практикуме)  упознали са процесом рециклаже и добили прилику да практично примене стечено знање.

Деца су препознала јасну поруку, што се огледало у виду коментара, током и након завршетка радионице. Стекла су нова и проширила постојећа знања, па је самим тим испуњен постављени циљ.

ЈКП Шумадија Крагујевац наставиће са едукативним активностима како би указало на неопходност селективног одвајања амбалажног отпада и значаја рециклаже  као предуслова очувања животне средине.

Овим путем захваљујемо се свим предшколским установама на сарадњи и посвећености у остваривању заједничког циља.