Од 16.новембра продаја станарских паркинг карата у пословници на пијаци „Аеродром“

Обавештавамо све кориснике услугa паркирања да од 16. новембра 2021. године, поред пословнице у ТПЦ „Раднички“, рекламације и куповину станарских паркинг карата за своја возила могу извршити у локалу број 14 у приземљу објекта пијаце „Аеродром“, радним даном од 07 – 19 часова и суботом од 08 – 13 часова.

Контрола наплате паркирања у насељу Аеродром вршиће се од 01. децембра 2021. године. 

Физичка лица могу јавна паркиралишта користити као повлашћени корисници у припадајућем сектору. 

Повлашћена – станарска паркинг карта издаје се физичким лицима за највише два возила по једној стамбеној јединици (цена на месечном нивоу је 200,00 динара за прво, односно 400,00 динара за друго возило) за припадајући сектор. 

При куповини станарске паркинг карте физичка лица дужна су да доставе:

- личну карту на увид

- саобраћајну дозволу на увид

- фотокопију Уговора о лизингу (само за оне подносиоце захтева који по том основу користе аутомобил).

Адресе становања власника возила из саобраћајне дозволе и личне карте морају бити идентичне.