Анализирана хемијска исправност поврћа и млечних производа

Ради провере хемијске исправности производа Институт за јавно здравље Крагујевац обавио је током октобра узорковање свежег купуса и кромпира на Кванташкој пијаци у Крагујевцу и контролу микробиолошке исправности узорака млечних производа на пијаци Ердоглија.

На основу стручног разматрања испитиваних параметара утврђено је да у узорцима поврћа нема остатака пестицида и тешких метала и да су безбедни за употребу.

Од 10 узоркованих производа сира и кајмака анализом је утврђено да 3 производа нису микробиолошки исправна. 

Закупцима чији производи нису здравствено безбедни забрањена је продаја на пијацама све до доношења исправних анализа и наложено им је да побољшају мере хигијене у свим фазама производње, чувања и промета производа.