Лични подаци

Име и презиме: Зорица Симовић
e-mail: zorica.simovic@jkpsumadija.rs
Датум рођења: 09.01.1961. године

Образовање

Висока школа: Економски факултет у Крагујевцу
Стечено образовање: Дипломирани економиста

Радно искуство

1985-2019 - ЈКП „Чистоћа” Крагујевац - Руководилац службе комерцијале; Директор сектора маркетинга; Директор финансијско - комерцијалног сектора
2019- 2020 - ЈКП Шумадија Крагујевац - Руководилац службе финансија
2020- и даље - ЈКП Шумадија Крагујевац – Извршни директор финансија и рачуноводства

Остало

Сертификати:
  • Решење за судског вештака
  • Сертификат за службеника за јавне набавке
  • Сертификат за интерног проверавача
  • Уверење о усавршавању за Финансијско управљање и контролу
  • Сертификат за професионално усавршавање за планирање и израду извештаја у јавним предузећима

Страни језици: немачки и италијански језик (почетни ниво)