Централизована јавна набавка - 8/20-О - Услуге фиксне телефоније

 

17.07.2020.

Одлука о додели уговора

 

Напомена: Јавну набавку је спровела Градска управа за јавне набавке као Тело за централизоване јавне набавке.

Ово је први документ који ми објављујемо за ову јавну набавку.