Јавна набавка мале вредности - 24/20-М - Услуге поправки и одржавања шасије „DAF“