Јавна набавка мале вредности - 47/19-М - Процена вредности земљишта, некретнина, постројења, опреме и инвестиционих некретнина