Служба путева

Image

Служба путева задужена је за послове планирањa, пројектовањa, изградњe, реконструкцијe, одржавањa и заштитe јавног пута, вршење инвеститорске функције на пројектовању, изградњи, одржавању и реконструкцији јавног пута, организовање и обављање стручних послова на пројектовању, изградњи, реконструкцији, одржавању и заштити јавног пута, уступање радова на пројектовању, изградњи, одржавању, реконструкцији и стручном надзору јавног пута, организовање стручног надзора над изградњом, реконструкцијом, одржавањем и заштитом јавног пута, организовање наплате и контролу наплате накнада за употребу јавног пута, вршење јавних овлашћења, праћење стања путне мреже, заштиту јавног пута, означавање јавног пута и вођење евиденције о јавним путевима и саобраћајно - техничким подацима за те путеве, управљање саобраћајем и организовање и обављање бројања возила на јавном путу, као и вршење јавних овлашћења поверених законом.

Руководилац Службе путева је Александар Миљковић, дипл.инж.архитектуре
  e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rse-mail: aleksandar.miljkovic@jkpsumadija.rs