У корисничком сервису Сектора јавног транспорта путника обављају се следећи послови:

  • израда персонализованих картица и допуна истих за физичка и правна лица,
  • продаја и допуна неперсонализованих картица,
  • продаја редова вожње и потврда о цени карте,
  • пружање информација корисницима услуга и пријем и решавање рекламација

Руководилац Службе корисничког сервиса је Марина Милосављевић.