Image

Више информација о реду вожње, аутобуским линијама и ЕКГ картицама можете добити на https://www.kgbus.rs/     

Градска агенција за саобраћај доо формирана је 29.04.2011.године Одлуком Скупштине града Крагујевца и правни је следбеник Агенције за туризам и саобраћај.
 
Основна делатност предузећа је организација и управљање системом јавног транспорта путника на територији града Крагујевца, као и организација и превоз особа са инвалидитетом (ОСИ) специјализованим возилом.
 
Јавни транспорт путника на територији града Крагујевца организован је на мрежи која се састоји од 34 линије (21 градске и 13 приградских линија) на којима саобраћа 68 возила.
 
Јавни транспорт путника организован је по моделу система јавног транспорта путника са ограниченом конкуренцијом, у којем се додела екслузнивних права (са одређеним роком важења) врши на основу тендерске процедуре, која је отворена за све заинтересоване оператере који се надмећу за делове мреже система у оквиру јавне набавке. Са гледишта организације, функционисања и управљања системом јавног градског и приградског транспорта путника у Крагујевцу, постоје три кључна актера-субјекта:
 
  • Органи града Крагујевца,
  • ЈКП Шумадија Крагујевац - Сектор јавног транспорта путника
  • Оператори – превозници којима је поверено обављање дела комуналне делатности.

Од 30.12.2019. године у поступку статусне промене припајања Градска агенција за саобраћај доо послује у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац као Сектор јавног транспорта путника.

У надлежности Сектора јавног транспорта путника су:

  • Служба саобраћаја
  • Служба корисничког сервиса

Руководилац Сектора јавног транспорта путника је Александар Поповић, дипл.инж. саобраћаја 

 е-mail: aleksandar.popovic@jkpsumadija.rs