Служба зоохигијене

Примарна делатност:
 
  • Послови хуманог хватања и збрињавања паса и мачака луталица.
Секундарна делатност:
 
  • Стерилизација паса који се након стручног тријажног прегледа враћају на првобитну локацију хватања,
  • Фото евидентирање ухваћених паса и праћење њиховог даљег третмана,
  • Видно обележавање враћених јединки,
  • Обезбеђење јавног увида у рад Службе, као и редовно обавештавање јавности путем локалних медија о раду Службе,
  • Пружање услуга Службе трећим лицима у виду хватања, превоза и трајног збрињавања паса луталица из суседних општина, као и пружања услуга привременог збрињавања кућних љубимаца
  • Обезбеђење стручне ветеринарске помоћи,
  • Спровођење едукативних програма приступачних свим узрастима о гајењу љубимаца, обавезама власника, Закона о заштити животиња, програмима и начинима контроле величине популације паса и мачака луталица,
  • Сарадња између Владиних и НВО који се баве истом проблематиком. 
     Руководилац Службе зоохигијене је Владислав Ивановић.