Сектор сигнализације и јавне расвете

Image

Сектор сигнализације и јавне расвете бави се пословима којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја, као и пословима одржавања и постављања јавне расвете на територији града Крагујевца, што подразумева:

  • Редовно одржавање саобраћајне опреме и сигнализације на улицама и путевима;
  • Означавање путева и улица вертикалном сигнализацијом и обележавање хоризонталном саобраћајном сигнализацијом;
  • Одржавање општих и посебних паркиралишта
  • Одржавање и постављање јавне расвете. 

Руководилац Сектора сигнализације и јавне расвете је Драгомир Чаировић, струковни инжењер саобраћаја-специјалиста

 е-mail: dragomir.cairovic@jkpsumadija.rs