Шарена пијаца је изграђена у насељу Аеродром. Савремени наменски објекат са површином од 4800 м² располаже са 558 тезги (пултова и пунктова), 4 локала смештена у централном делу објекта, као и уређеним простором за паркирање возила.

            Управник Шарене пијаце је Небојша Алабић.