Пијаца Аеродром изграђена је 2008.год и налази се у истоименом насељу. Најсавременији пијачни објекат површине 3450 м², капацитета 89 тезги, 36 локала и опремљеним млечним павиљоном који задовољава све високе критеријуме санитарно-техничких услова рада са 9 расхладних витрина.

            Управник пијаце Аеродром је Весна Лазовић.