Пијаца „Станово“ постављена је на површини од 6,42 ара у насељу Станово са капацитетом од 30 пијачних тезги на којима се врши продаја пољопривредних производа и мешовите робе.


Управник пијаце  „Станово“ је Дејан Самаиловић.