Пијаца „Ердоглија“ саграђена је 1999.године као савремени пијачни и трговачки покривени простор. Налази се у истоименом насељу. Ова пијаца са партером објекта и паркинг простором заузима површину од 20 ари. У склопу пијаце, на 2 нивоа налази се 50 локала, а у централном делу партера постављено је 18 пијачних тезги и 3 расхладне витрине.