Кванташка и сточна пијаца

Кванташка и сточна пијаца је комплекс који је култивисан 2002. године. Налази се у Индустријској зони града и простире се на површини од 2,4 хектара. На једном хектару смештено је 38 боксева и 150 пијачних места намењених за смештај, чување и продају пољопривредних производа, као  и локал намењен за угоститељску делатност.   
Већи део овог комплекса (1,4 хектара ) служи као сточна пијаца где се традиционално суботом, верским и државним празницима обавља продаја стоке.

Управник Кванташке и сточне пијаце је Андреја Радосављевић.

Радно време:
Кванташка пијаца

Летње: (од 01.04.-31.10.) 00 до 24 час

Зимско: (од 01.11.-31.03.) 06 до 19 часова

Сточна пијаца 

Суботом од 05 до 10 часова