Служба посебних паркиралишта

У оквиру Сектора паркинга постоје следећа посебна паркиралишта:

Паркиралиште - Заставин солитер

Адреса: Улаз из улице 27. марта (код солитера Застава)
Број паркинг места: 139
Места за особе са инвалидитетом: 1
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Цена паркирања: 70,00 динара за сваки започет час
 

Паркиралиште „Трг Светог Ђорђа“ - код РК „Београд“

Адреса: Трг светог Ђорђа (код зграде Суда)
Број паркинг места: 107
Места за особе са инвалидитетом: 4
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Цена паркирања: 70,00 динара за сваки започет час
 

Паркиралиште код Скупштине града

Адреса: Саве Ковачевића (код дворане „Шумадија“)
Број паркинг места: 91
Места за особе са инвалидитетом: 1
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Цена паркирања: 70,00 динара за сваки започет час
 

Јавна гаража     

Адреса: Кнеза Милоша (иза посластичарнице „Срце“)
Број паркинг места: 187
Места за особе са инвалидитетом: 10
Места за мотоцикле: 12
Места за пуњење електричних аутомобила: 3
Радно време: 00:00 до 24:00 сати
Цена паркирања по започетом сату за путничка возила (до 8 седишта): 60,00 динара
Цена за дневно једнократно паркирање: 900,00 динара
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа: 4.680,00 динара
Месечна претплата за путничка возила 07-17 часа: 4.200,00 динара
Месечна претплата радним даном 17-08, викендом од петка у 17 до понедељка у 08 часова и у дане државних празника 00-24 часа: 3.000,00 динара
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часова за станаре зграда у сектору: 4.200,00 динара
Месечна претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање: 9.600,00 динара
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање на период од 1 године): 109.440,00 динара
Претплата на резервисаном паркинг месту обезбеђеном стубићем на обарање (једнократно плаћање на период од 2 године): 207.360,00 динара
Месечна претплата за путничка возила 00-24 часа за правна лица (за паркирање 3 и више возила) - цена по возилу: 4.200,00 

Паркиралиште – Трг тополиваца

Адреса: Трг тополиваца (иза старе Заставине Управне зграде)
Број паркинг места: 264
Радно време:
Радним данима:  07:00 до 16:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Цена паркирања: 70,00 динара за сваки започет час
Целодневна паркинг карта: 100,00 дин
 

Паркиралиште - Иза Суда

Адреса: Николе Пашића (иза зграде Суда)
Број паркинг места: 64
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Цена паркирања: 70,00 динара за сваки започет час
 

Паркиралиште - Лепенички булевар

Адреса: Лепенички булевар (код бројева 3, 5, 7 и 9)
Број паркинг места: 114
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Цена паркирања: 70,00 динара за сваки започет час
 

Паркиралиште - Змај Јовина

Адреса: Улаз из улице Змај Јовине (испод АТД-а)
Број паркинг места: 110
Места за особе са инвалидитетом: 1
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 09:00 до 17:00 сати
Цена паркирања: 70,00 динара за сваки започет час
 

Паркиралиште - Камионски терминал (намењено теретним возилима)

Адреса: Лепенички булевар (код Управе Царине)
Број паркинг места: 16
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Паркирање теретног возила по започетом дану на камионском терминалу износи 1.200,00 динара.

Паркиралиште - Тржница Аеродром

Адреса: Улица Светогорска 1
Број паркинг места: 64
Места за особе са инвалидитетом: 3
Радно време:
Радним данима: 07:00 до 21:00 сати
Суботом: 07:00 до 14:00 сати
Недељом: 07:00 до 14:00 сати
Цена паркирања: 70 динара за сваки започет час

Недељом и државним празницима паркирање на посебним паркиралиштима се не наплаћује, сем јавне гараже која ради од 00 до 24 сата.  

Руководилац Службе посебних паркиралишта је Иван Миливојевић.