Image
За потребе обављања комуналне делатности контроле и наплате паркирања на јавним паркиралиштима, као и за послове уклањања непрописно паркираних возила, Одлуком Скупштине града Крагујевца дана 27.06.2003. године основано је предузеће ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац” . Последња измена Одлуке о оснивању извршена је у 2016. години.
 
Претежна делатност предузећа је - Услуге у друмском саобраћају.
Од 03.01.2019. године у поступку статусне промене припајања ЈКП “Паркинг сервис Крагујевац” послује у оквиру ЈКП Шумадија Крагујевац као Сектор паркинга.

Основна делатност Сектора паркинга је:

  • управљање и коришћење јавних гаража и простора за паркирање на територији града Крагујевца
  • уклањање непрописно паркираних возила која ометају пешачки и колски саобраћај и оптерећују јавне површине
  • други послови који се односе на рад паркиралишта

У надлежности Сектора паркинга су:

  • Служба општих паркиралишта
  • Служба посебних паркиралишта
  • Служба одношења и блокирања непрописно паркираних возила 

Руководилац Сектора паркинга је Гордана Тодоровић, дипл.инж. информатике.

 е-mail: gordana.todorovic@jkpsumadija.rs   e-mail: jelena.stevanovic@jkpsumadija.rs