Служба изградње и одржавања путева и улица

Служба изградње и одржавања путева и улица обавља послове изградње и одржавања путева и улица, санацију ударних рупа, замену старих и постављање нових сливних решетака и шахт поклопаца, издизање улеглих шахти, поправку и замену бехатон плоча и ивичњака, враћање у првобитно стање локалних и некатегорисаних путева после обилних киша, као и одржавање градских и локалних путева у зимском периоду. На основу усвојеног Програма и по налогу надлежне Градске управе, обављају се послови асфалтирања и реконструкције улица на територији града Крагујевца. 

Руководилац Службе изградње и одржавања путева и улица