Image

Сектор нискоградње бави се пословима изградње и одржавања путева и улица, као и пословима  којима се обезбеђује несметано и безбедно одвијање саобраћаја (проходност саобраћајница у зимским условима, опремање градских саобраћајница, одржавање хоризонталне и вертикалне саобраћајне сигнализације, одржавање општих и посебних паркиралишта).

            Руководилац Сектора нискоградње је Марко Радисављевић, дипл.инж.грађевинарства

 e-mail: marko.radisavljevic@jkpsumadija.rs