Сектор нискоградње

Image
Сектор нискоградње бави се пословима изградње и  одржавања улица и путева,што подразумева:
  • Редовно одржавање улица и путева;
  • Одржавање улица и путева у зимском периоду;
  • Рехабилитацију и одржавање улица након елементарних непогода;
У претходном периоду набављена је нова механизација за потребе Сектора чиме je побољшана ефикасност и квалитет радова на изградњи и одржавању путне инфрастуктуре.

Руководилац Сектора нискоградње је Марко Радисављевић, дипл.инж.грађевинарства

 e-mail: marko.radisavljevic@jkpsumadija.rs

Image