У оквиру службе надзора и одржавања паркова обављају се послови на одржавању и уређењу паркова и парк шума (одржавање зелених површина, садња цветних површина, нега и одржавање дрвореда и други послови из области хортикултурног уређења паркова).

            Паркови и парк шуме који улазе у надлежност службе су:

  • Велики парк
  • Мали парк
  • Креативни парк
  • Спомен парк
  • Парк Илина вода
  • Пиварски парк
  • Парк језеро у Шумарицама
  • Комплекс простор око језера Бубањ 

            Руководилац службе надзора и одржавања паркова је Биљана Тонић.